سال 16, شماره 116, ماهنامه عرصه پزشکی

کیست دومین شکاف برانکیال

Kazuki Iio, M.D., Ai Yoshitomi, M.D

یک پسر چهار ماهه با سابقه سه روزه ورم و قرمزی سمت راست گردن به بخش اورژانس آورده شد. او از زمان تولد یک فرورفتگی کوچک روی پوست آن محل داشت. دمای بدن کودک ۳۷.۹ درجه سانتی گراد بود. بیمار هنگام معاینه یک فرورفتگی نقطه ای در قسمت قدامی عضله استرنوکلیدوماستوئید داشت که با تورم و قرمزی احاطه شده بود. آسپیراسیون از محل انجام شد و کشت مایع رشد استافیلوکوک لوگدوننزیز و باکتروئیدهای پیوژنز را نشان داد. بیمار با یک دوره دو هفته ای آموکسی سیلین- کلاولانات درمان شد. متعاقباً MRI گردن نیز یک ساختمان ساکولار بدون ارتباط را نشان داد که از ناحیه لوزه کامی راست به زیر پوست قسمت جانبی گردن گسترش یافته بود. عفونت تشخیص نهایی کیست شکاف دوم برانکیال را پیچیده تر و دشوارتر می کند.  شایع ترین نوع بد شکلی  شکاف برانکیال، کیست های شکاف دوم برانکیال هستند. فرورفتگی ها و توده های پوستی در قسمت لترال گردن باید شک به این بیماری را برانگیزد. کیست ۴ ماه بعد از مراجعه اولیه با عمل جراحی برداشته شد. علائم بیمار ۶ ماه بعد از عمل جراحی حین پیگیری برطرف شدند.

N Engl J Med 2022/NEJMicm2118167. June 18, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه