سال 15, شماره 107, ماهنامه عرصه پزشکی

انواژیناسیون (درهم رفتگی روده) در سندروم پوتز-جگرز

Khalid Akbari, B.M., Bruno Sgromo, M.D

خانمی ۲۶ ساله با سابقه ی شناخته شده ی سندروم پوتز-جگرز پس از یک هفته درد شکم و استفراغ غیر صفراوی به واحد اورژانس مراجعه نمود. ضربان قلب بیمار ۱۱۰ ضربه در دقیقه و فشار خون برابر با ۱۲۰/۹۰ میلیمتر جیوه بود. در معاینه ی فیزیکی، یک توده ی حساس در قسمت فوقانی شکم قابل لمس بود. سی تی اسکن شکم حاکی از پولیپ های متعدد معده (نوک پیکان) و درهم رفتگی معده به داخل اثنی عشر (پیکان) بود. درهم رفتگی معده یکی از عوارض غیر معمول اما جدی در سندروم پوتز-جگرز است. بیمار تحت لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفت که حاکی از یک توده ی پلیپوئید بزرگ و قابل لمس در بخش دیستال معده بود. این درهم رفتگی از نوع نکروتیک تشخیص داده شد و گاسترکتومی دیستال انجام پذیرفت. گاستروودئودنوستومی بیلروت I به منظور حفظ طول روده و دسترسی اندوسکوپی در آینده ایجاد شد. بیمار پس از جراحی بخوبی بهبود یافت و ۷ روز پس از مراجعه مرخص شد. در ویزیت پیگیری شش هفته بعد وی احساس مشکل نمی کرد و حالش خوب بود.

N Engl J Med 2021; 385:744. August 19, 2021

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه