سال 16, شماره 111, ماهنامه عرصه پزشکی

لنواتینیب به علاوه پمبرولیزوماب برای سرطان پیشرفته آندومتر

Vicky Makker, M.D., Nicoletta Colombo, M.D., Antonio Casado Herráez, M.D

درمان استاندارد برای سرطان پیشرفته آندومتر پس از شکست شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین هنوز نامشخص است.

مواد و روش ها: در این کارآزمایی فاز ۳، ما بیماران مبتلا به سرطان آندومتر پیشرفته که قبلاً حداقل یک رژیم شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین دریافت کرده بودند را به طور تصادفی در نسبت ۱:۱ برای دریافت لنواتینیب (۲۰ میلی گرم، خوراکی یک بار در روز) به همراه پمبرولیزوماب (۲۰۰ میلی گرم، تزریق داخل وریدی هر ۳ هفته) یا شیمی درمانی به انتخاب پزشک معالج (دوکسوروبیسین ۶۰ میلی گرم در هر متر مربع از سطح بدن، تزریق داخل وریدی هر ۳ هفته، یا پاکلیتاکسل ۸۰ میلی گرم در متر مربع، تزریق داخل وریدی هفتگی (یک چرخه ۳ هفته مصرف و ۱ هفته عدم مصرف) قرار دادیم. دو نقطه پایانی اولیه، بقای بدون پیشرفت بود که در بررسی مرکزی مستقل دوسوکور بر اساس معیارهای ارزیابی پاسخ در تومورهای سفت و جامد، نسخه ۱.۱، و بقای کلی ارزیابی شد. نقاط پایانی در بیماران مبتلا به بیماری عدم تطابق-مسلط (pMMR) و در همه بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. ایمنی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: در مجموع ۸۲۷ بیمار (۶۹۷ مبتلا به بیماری pMMR و ۱۳۰ با بیماری نقص ترمیم عدم تطابق) به طور تصادفی برای دریافت لنواتینیب به همراه پمبرولیزوماب ۴۱۱ بیمار، یا شیمی درمانی ۴۱۶ بیمار، اختصاص داده شدند. میانگین بقای بدون پیشرفت با لنواتینیب به همراه پمبرولیزوماب طولانی‌تر از شیمی‌درمانی بود (جمعیت pMMR: 6.6 در مقابل ۳.۸ ماه). میانگین بقای کلی با لنواتینیب به همراه پمبرولیزوماب بیشتر از شیمی درمانی بود (جمعیت pMMR: 17.4 در مقابل ۱۲.۰ ماه). عوارض جانبی درجه ۳ یا بالاتر در ۸۸.۹٪ از بیمارانی که لنواتینیب به همراه پمبرولیزوماب دریافت کردند و در ۷۲.۷٪ از بیمارانی که شیمی درمانی دریافت کردند، رخ داد.

نتیجه گیری: لنواتینیب به همراه پمبرولیزوماب منجر به بقای بدون پیشرفت و بقای کلی نسبت به شیمی درمانی در میان بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته آندومتر شد.

N Engl J Med 2022. 10.1056/NEJMoa2108330. January 19, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه