سال 16, شماره 111, ماهنامه عرصه پزشکی

ضایعات تاولی در پای یک باغبان

مترجم: فرناز اخباری – ماما

یک آقای باغبان ۳۰ ساله به دلیل ضایعات تاولی دردناک پای راست به اورژانس مراجعه کرد. وی می گوید که روز قبل برای اولین بار از یک قارچ کش گیاهی استفاده کرد که چندین بار روی پای راستش ریخته است. قابل ذکر است که قارچ کش حاوی گوگرد و هیدروکسی کلرید مس بود. پا یش در شب به شدت دردناک و دچارخارش شده بود و سپس با تاول هایی روی پوست از خواب بیدار شد.

ارزیابی: در معاینه فیزیکی، ۶ ضایعه حاوی مایع در سمت پشتی پای راست بیمار شناسایی شد (شکل). ضایعات دردناک، دارای خارش و به رنگ زرد تا قهوه ای بود. بیمار سابقه درماتیت آتوپیک، اختلالات خودایمنی یا عفونت نداشت و آزمایشات خون نرمال و در محدوده طبیعی بود. بیمار از انجام پچ تست خودداری کرد.

ضایعات تاولی ناشی از تماس با قارچ کش گیاهی بود و تشخیص، درماتیت تماسی بود. تماس پوست با مس و قارچ‌کش حاوی گوگرد به‌عنوان علت مسبب شناخته شد.

قابل ذکر است که مس و گوگرد ترکیباتی هستند که به دلیل خاصیت قارچ زایی خود شناخته شده اند. علائم بالینی تشریح شده احتمالاً نشاندهنده درماتیت تماسی تحریک کننده  است، زیرا ضایعات به صورت یک طرفه و بلافاصله پس از تماس با قارچ کش رخ داده اند. علاوه بر این، تاریخچه وقوع یک مرحله حساس‌سازی را نشان نمی دهد، و به علت عدم انجام آزمایش پچ نمی توان آن را  تأیید کرد، اگرچه تماس قبلی با ماده فعال قارچ‌کش را نمی‌توان رد کرد.

شکل: (A) ضایعات حاوی مایع در پای راست یک بیمار ۳۰ ساله پس از تماس با قارچ کش. ضایعات دردناک، دارای  خارش و به رنگ زرد تا قهوه ای بود. (B) پای راست و چپ بیمار.

یک مطالعه سیستماتیک از مقالات منتشر شده در سال ۲۰۰۷، ۱۰ مطالعه را شناسایی کرد که در آن در مورد افرادی که در محیط های کشاورزی کار می کردند و تحت تأثیر درماتیت تماسی تحریک کننده ICD و درماتیت تماسی آلرژیک ACD بودند گزارش می کردند. اختلالات پوستی هم توسط مواد گیاهی و هم آفت کش ها ایجاد می شد. هر دو نوع ACD و ICD ناشی از آفت‌کش‌ها در محیط‌های کشاورزی شغلی توصیف شده‌اند و استفاده از تجهیزات حفاظتی مانند چکمه‌های کار و دستکش برای جلوگیری از تماس مستقیم ناخواسته با این مواد شیمیایی مفید است.

در ایالات متحده، ICD شغلی بالاتر از ACD تشخیص داده می شود. با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ظاهراً ACD شغلی در بیمارانی که به دنبال مشاوره پوست هستند، شایع‌تر از نوع تحریک کننده آن است. در مورد ACD ممکن است با سوگیری انتخابی و میزان تحمل بالاتر نسبت به محرک های اولیه در کارگران پرخطر “که فقط در موارد طولانی مدت به متخصص پوست میروند” توضیح داده شود، اما ممکن است به این معنی باشد که ACD شغلی احتمالاً به دلیل عدم وجود پچ تستهای اختصاصی به میزان کمتر تشخیص داده شوند. علاوه بر این ، بروز ACD در مقابل ICD مربوط به شغل است، به این معنی که حرفه‌های مختلف احتمالاً تمایلات متفاوتی برای بررسی بیماری دارند و بنابراین برای تعیین میزان بروز واقعی این دو در میان باغبان‌ها، مطالعات مبتنی بر جمعیت بیشتری مورد نیاز است.

در واقع، تست پچ، برای شناسایی فرآیندهای تاخیری حساسیت بیش از حد ایجاد کننده ACD، گلد استاندارد است، اما موارد دیگری که در دسترس هستند اغلب برای طیف گسترده ای از مواد شیمیایی موجود در آفت کش هامناسب نیستند. ساندرز و همکاران مردی ۴۹ ساله ای را توصیف کردند که پس از استفاده از قارچ کش حاوی ماده شیمیایی تیورام، دچار فوران اگزمایی گسترده شد. بیمار پس از آزمایش پچ مثبت، با ACD تشخیص داده شد و تحت درمان با ضد آفتاب، کورتون و لوسیون های نرم کننده قرار گرفت.

یک مطالعه در هلند، شکایات پوستی ۹ کشاورز را گزارش کرد که در معرض قارچ کش حاوی فلوآزینام قرار گرفتند، فلوآزینام یک عامل ضد قارچی با طیف گسترده است که برای اولین بار در ژاپن کشف شد. ضایعات پوستی کشاورزان که در اثر ACD است شامل وزیکول های خارش دار، بثورات و پاپول بود.

مدیریت و درمان: بیمار به مدت ۷ روز با کورتیکواستروئیدهای خوراکی (با کاهشی تدریجی) و استفاده از بتامتازون موضعی تحت درمان قرار گرفت. همچنین ضایعات با سرم فیزیولوژیک شستشو شدو پانسمان گاز پارافینی به صورت روزانه به مدت یک هفته انجام شد. این درمان منجر به رفع کامل ضایعات شد.

Antonella Tammaro, MD. Ganiyat Adenike Ralitsa Adebanjo, MD. Francesca Romana Parisella, MD

The American Journal of Medicine. VOLUME 135, ISSUE 1, P55-56, JANUARY 01, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه