سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

تظاهرات مخاط جلدی سندرم التهابی مولتی سیستم در کودکان طی بیماری کووید ۱۹

Trevor K. Young, BS; Katharina S. Shaw, MD; Jinal K. Shah, MPH

یافته های مخاطی جلدی در بیماران بستری در بیمارستان با سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان (MIS-C) در طی اوج بروز بیماری ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ در شهر نیویورک در سال ۲۰۲۰ چیست؟

یافته ها: این مجموعه موارد شامل ۳۵ کودک بستری در بیمارستان که مشمول معیارهای تعریف و / یا اپیدمیولوژیک برای MIS-C بودند میشد، ۸۳٪ از آنها علائم مخاط جلدی را نشان می دادند که ساعتها و روزها ادامه داشت. ورم و پرخونی ملتحمه، اریتم کف دست، پرخونی لب، اریتم اطراف چشم و ورم، زبان توت فرنگی و اریتم گونه بیشترین یافته ها بود.

مفهوم: این مطالعه نشان می دهد که تظاهرات مخاطی جلدی، اگرچه چند شکل و گذرا است، اما می تواند در تشخیص MIS-C کمک کند. سندرم التهابی چند سیستم در کودکان (MIS-C) به عنوان عوارض ناشی از عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس ۲ ظاهر شده است. علائم سندرم التهابی چند سیستم در کودکان شامل تب و درگیری چندین ارگان داخلی است. MIS-C همپوشانی بالینی با بیماری کاوازاکی (KD) را نشان می دهد، یک واسکولیت رگ متوسط و نادر است که به طور معمول در کودکان زیر ۵ سال رخ می دهد. یافته های پوستی در ۷۴٪ بیماران مبتلا به MIS-C گزارش شده است، اگرچه هیچ مطالعه‌ای مشخصات مورفولوژیکی، توزیع یا تحولات آنها را به اطلاع ما نداده است. در این گزارش، ما تظاهرات مخاطی پوستی MIS-C را در گروهی از کودکان بستری در موسسه خود توصیف می کنیم.

اهمیت: تاکنون، هیچ مطالعه ای ویژگی های مخاط جلدی را در کودکان بستری مبتلا به سندرم التهاب چند سیستمی (MIS-C) یا ارتباط زمانی این یافته ها با شروع علائم سیستمیک، را مشاهده و مشخص نکرده است.

هدف: توصیف یافته های مخاط جلدی در کودکان مبتلا به MIS-C در اوج پاندمی ویروس کرونا ۲۰۱۹  در شهر نیویورک در سال ۲۰۲۰ .

طراحی، تنظیم و مشارکت کنندگان: یک سری موارد گذشته نگر از ۳۵ کودک بستری در ۲ بیمارستان در شهر نیویورک از اول آوریل تا ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۲۰ که با مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ملاقات داشتند، و یا مشمول معیارهای اپیدمیولوژیک MIS-C بودند.

نتایج و اندازه گیری های اصلی: ویژگی‌های آزمایشگاهی و بالینی، با تأکید بر یافته های مخاط جلدی، در کودکانی که معیارهای MIS-C را دارند. خصوصیات ویژگیهای مخاطی پوست توسط ۲ متخصص پوست کودکان دارای در هیئت مدیره تأیید شد.

نتایج: بیست و پنج کودک که معیارهای تعریف MIS-C را داشتند مشخص شد. ۱۰ کودک دیگر بعنوان موارد احتمالی MIS-C وارد مطالعه شدند. نتایج آزمایشات واکنش زنجیره ای پلیمراز SARS-CoV-2 برای ۱۰ بیمار (۲۹٪) و نتایج آزمایشات ایمونوگلوبولینG  SARS-CoV-2 برای ۱۹ بیمار (۵۴٪) مثبت بود. از ۳۵ بیمار، ۲۹ نفر (۸۳٪) تغییرات ناشی از تورم و پرخونی مخاطی، پرخونی ملتحمه (۲۱ نفر)، اریتم کف دست (۱۸ نفر)، پرخونی لب (۱۷ نفر)، اریتم اطراف چشم و ادم (۷ نفر)، زبان توت فرنگی (۸ نفر) و اریتم گونه ای (۶ نفر) شایعترین یافته ها هستند. تشخیص یافته های مخاط جلدی به طور متوسط ​​۲.۷ روز (دامنه، ۱-۷ روز) پس از شروع تب رخ داده است. مدت زمان یافته های مخاط جلدی از ساعاتی به روزهای دیگر (مدت زمان متوسط​​، ۵ روز، و دامنه – صفر تا ۱۱ روز) متفاوت بود. وجود و عدم وجود یافته های پوستی با شدت بیماری کلی به طرز معناداری ارتباط داشت.

نتیجه گیری و ارتباط: در این مطالعه، در کودکان بستری در بیمارستان مشکوک به MIS-C  طی بیماری همه گیر کووید ۱۹، طیف گسترده ای از یافته های مخاط جلدی شناسایی شد. علی رغم ماهیت پروتئینی و گذرا بودن،  این ویژگیهای پوستی به عنوان سرنخهای مهمی در تشخیص MIS-C عمل می کنند.

شکل ۱. یافته های قابل توجه آکروفاشیال مشاهده شده در کودکان بستری با سندرم التهابی چند سیستم

A، پرخونی ملتحمه غیر اکسوداتیو و اریتم گونه. B، پرخونی لب و ترک خوردن با پاپیلاهای برجسته که در سطح پشتی زبان مشخص شده، مطابق با “زبان توت فرنگی” است. C، اریتم Palmar.D ، ادم قدامی و اریتم.

شکل ۲. یافته های برجسته پوستی مشاهده شده در تنه و اندامهای کودکان بستری در بیمارستان با سندرم التهابی چند سیستم

A، بروز اسکارلاتینی فرم روی تنه. B، بروز موربلی فرم در اندام تحتانی. C، بروز کهیر در ناحیه تنه و اندام ها. D، اریتم “مشبک” در رانهای داخلی دو طرفه و پایین شکم است.

JAMA Dermatol.  December 9, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه