تازه های پزشکی

ضایعات سیفلیسی سیرسینات

Suruthi Purushothaman, M.D., Bhargavi Mayakuntla, M.D.

یک آقای ۳۰ ساله با بثورات روی صورت، دست ها، و پاها که یک ماه قبل ظاهر شده بودند به کلینک بهداشت و سلامت جنسی مراجعه کرد. او سابقه عفونت HIV داشت و تعداد سلولT-،  CD4+او معادل ۳۷۴ در هر میلی متر مکعب بود. بیمار گزارش داد که دو ماه قبل رابطه جنسی محافظت نشده داشته است. یک معاینه فیزیکی ضایعات سیرسینات متحدالمرکز روی کف دست ها (شکل A) و کف پاها (شکل B)‌ را نشان داد. ضایعات سیرسینات متعددی نیز روی صورت مشهود بودند که در شیارهای دهان ساییدگی ایجاد کرده بودند (شکل C). در ناحیه پیرامون مقعد کندیلوما لاتوم وجود داشت و الوپسی تکه ای روی پوست سر مشهود بود. تست آزمایشگاهی تحقیق بیماری آمیزشی (VDRL) در تیتر ۱:۳۲ مثبت بود که تشخیص سیفلیس را تایید کرد. آزمایشاتِ دیگرِ عفونت های مسری آمیزشی منفی بودند. بیمار با بنزاتین پنی سیلین داخل عضلانی درمان شد. یک ماه بعد از درمان اولیه در ویزیت پیگیری همه ضایعات به طور کامل برطرف شده بودند. تکرار آزمایش VDRL نیز کاهش تیتر ۱:۸ را نشان داد.

N Engl J Med 2021; 385:e26. August 26, 2021

نوشته های مشابه