سال 16, شماره 114, ماهنامه عرصه پزشکی

ترومبکتومی در سکته مغزی ایسکمیک حاد

David C. Lauzier, B.S., Akash P. Kansagra, M.D

مردی ۶۳ ساله با فیبریلاسیون دهلیزی، فشار خون و دیابت نوع ۲ با ضعف در سمت چپ و مشکل در تکلم که هر دو از ۶ ساعت قبل شروع شده بود به اورژانس مراجعه کرد. در معاینه، دیزآرتری، ۰.۵ قدرت در دست چپ و ۱.۵ قدرت در پای چپ داشت. (CT) سر که بدون تجویز ماده حاجب داخل وریدی انجام شد، تغییرات ایسکمیک را نشان نداد، اما سی‌تی آنژیوگرافی گردن انسداد شریان کاروتید داخلی راست را نشان داد. ترومبولیز داخل وریدی انجام نشد. در عوض، درمان اندوواسکولار آغاز شد. آنژیوگرافی که قبل از شروع مداخله انجام شد، انسداد کامل شریان کاروتید داخلی راست (پانل A) را تایید کرد. ترومبکتومی مکانیکی که با استفاده از کاتتر آسپیراسیون انجام شد، منجر به خارج شدن چندین قطعه بزرگ لخته (پانل B) و بازیابی پرفیوژن (پانل C) شد. روز بعد از عمل، آتورواستاتین و آسپرین تجویز شد و ۷ روز پس از عمل، درمان قبلی بیمار با آپیکسابان از سر گرفته شد. در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد به دلیل انسداد عروق بزرگ، درمان اندوواسکولار، نتایج عصبی را در بیماران منتخب بهبود می بخشد. در زمان ترخیص از بیمارستان ۱۲ روز پس از مراجعه، معاینه عصبی بیمار به جز قدرت بازوی چپ که ۴ از ۵ ارزیابی شد، طبیعی بود.

N Engl J Med 2022; 386:1351. April 7, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه