سال 16, شماره 116, ماهنامه عرصه پزشکی

اثربخشی واکسن نوترکیب زوستر در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

Nabeel Khan. Louise Wang. Chinmay Trivedi

افراد مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD)  در معرض خطر ابتلا به عفونت هرپس زوستر هستند. اگرچه اثربخشی واکسن نوترکیب زوستر در بین افراد دارای ایمنی بالا است، اما اطلاعات کمی در مورد اثر آن در افراد سرکوب شده سیستم ایمنی مبتلا به IBD وجود دارد.

مواد و روش ها: یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر در میان افراد سیستم ملی مراقبت‌های بهداشتی امورسربازان قدیمی که در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۸ یا قبل از آن با IBD تشخیص داده شدند، اولین واکسیناسیون RZV  را دریافت کردند.  داده‌ها را در مورد ۷۰۰۸ و ۲۶۲۹۲ بیمار واجد شرایط مبتلا به IBD در گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و بیش از ۶۰ سال جمع‌آوری شد. جانبازانی که RZV دریافت کردند شناسایی شدند و میزان بروز هرپس زوستر  بین افراد واکسینه شده با افراد واکسینه نشده مقایسه شد. رگرسیون کاکس چند متغیره با تجزیه و تحلیل متغیر زمان در بین افراد واکسینه‌شده‌ (دوز کامل و تک دوز جداگانه) در مقابل گروه‌های واکسینه نشده انجام شد تا خطر هرپس زوسترکه توسط داروهای IBD طبقه‌بندی شده‌اند، تعیین شود.

نتایج: میزان بروز خام هرپس زوستر پس از واکسیناسیون با دوز کامل RZV در مقایسه با گروه واکسینه نشده در هر دو گروه سنی ۵۰ تا ۶۰ ساله (۰.۰۰ در مقابل ۳.۹۳ در هر ۱۰۰۰ نفر در سال) و گروه سنی > 60 سال (۱.۸۰ در مقابل ۴.۵۷ در ۱۰۰۰ نفر در سال) کمتر بود. واکسیناسیون RZV با میزان خطر قابل توجهی کمتر هرپس زوستر در بین گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و بیش از ۶۰ سال همراه بود، اگرچه این امر به دلیل نرخ پایین هرپس زوستر محدود بود.

نتیجه: واکسیناسیون RZV با کاهش خطر ابتلا به عفونت هرپس زوستر در هر دو گروه سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و بیش از ۶۰ سال همراه بود. بنابراین بهتر است  برای واکسینه کردن همه بیماران مبتلا به IBD با RZV صورت گیرد.

Clinical Gastroenterology and Hepatology. VOLUME 20, ISSUE 7, P1570-1578.E1, JULY 01, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه