سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

هم اتاقی مادر و کودک برای نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس ۲

مترجم: دکتر الهام خاقانی – پزشک عمومی

آیا هم اتاقی و شیردهی برای نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس ۲ (SARS-CoV-2) بی خطر است؟

یافته ها در این مطالعه کوهورت چندمرکزی، ۶۲ نوزاد متولد شده از ۶۱ مادر مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 با احتیاط مناسب در اتاق قرار گرفتند. هیچ نوزادی تست مثبت سواب نازوفارنکس SARS-CoV-2 برا در زمان تولد نداشت و ۹۵٪ آنها از شیر مادر تغذیه کردند. همه نوزادان تا سن ۳ هفتگی پیگیری شدند. در طی پیگیری فقط ۱ نوزاد مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 تشخیص داده شد.

معنی یافته های این مطالعه نشان می دهد که انتقال SARS-CoV-2 از مادر به نوزاد در هنگام شیوه هم اتاقی نادر است، به شرط آنکه احتیاطات تماسی و قطرات تنفسی به حد کافی انجام شود.

ویروس β- کرونا ویروس به نام سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس ۲ (SARS-CoV-2) از اواخر دسامبر ۲۰۱۹ به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و به عنوان عامل بیماری ویروس کرونا ویروس ۲۰۱۹ شناخته شده است. ۱۹ COVID-نشان دهنده سومین رویداد شیوع گسترده در اثر ویروس کرونا در کمتر از ۲۰ سال پس از سندرم حاد تنفسی حاد ویروس کرونا در سال ۲۰۰۳ و سندرم تنفسی خاورمیانه اپیدمی ویروس کرونا در سال ۲۰۱۲ است. در ۱۱ مارس ۲۰۲۰، COVID-19 رسماً یک پاندمیک، اعلام شد. ایتالیا یکی از اولین کشورهایی بود که پس از چین درگیر پاندمی شد و منطقه لومباردی ایتالیا با ۹۵۱۷۳ مورد و ۱۶۷۶۰ کشته از ۱۴ جولای سال ۲۰۲۰ بیشترین منطقه متاثر از این آسیب بود.

یک مسئله مهم برای متخصصان زنان و زایمان و نوزادان در طی همه گیری SARS-CoV-2 مدیریت هر دو مادر و نوزاد بوده است زیرا در زمان نوشتن این موضوع، نه انتقال قبل از زایمان و نه بعد از زایمان به طور کامل از مادر به کودک منتفی نبوده است. در دوره پس از زایمان، ترشحات تنفسی و بزاق یکی از نگرانی های اصلی در انتقال احتمالی ویروس از مادران آلوده به نوزادان آنها است، زیرا آنها اولین وسیله انتقال SARS-CoV-2 انسان به انسان هستند. با این حال، داده های موجود در حال حاضر این مسئله را حل نمی کنند.

بر اساس این شواهد کمیاب، سازمانها و کارشناسان علمی، توصیه ها و بیانیه های اجماعی را در مورد مدیریت هر دو مادر و نوزاد در دوره پس از زایمان تهیه کرده اند که گفته ها تا حدی متفاوت از یکدیگر است. برخی از آنها به اهمیت هم اتاقی اشاره کرده اند، حتی در مورد مادری که عفونت SARS-CoV-2 داشتد را تأیید کرده اند، به شرطی که احتیاطات تماسی و تنفسی مناسب، در نظر گرفته شود. برعکس، دیگران این عمل را تشویق نکرده اند. در مورد شیردهی، اکثر سازمان های علمی آن را تشویق می کنند، و برخی از آنها ایمنی قلمداد شده شیر مادر را تا زمانی که مادر آلوده نباشد برجسته می کنند. شواهد قبلی در مورد ویروس های تنفسی دیگر، مانند ویروس آنفلوانزا، حاکی از این است که در صورت رعایت اقدامات احتیاطی مناسب، هم اتاقی و شیردهی بی خطر هستند و با انتقال مادر به فرزند، چنانچه احتیاطات مناسب در نظر گرفته شود، مرتبط نمی باشند.

اهمیت: مدیریت همراهی مادر و نوزاد در طی بیماری پاندمی سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس ۲ (SARS-CoV-2) یک مسئله اصلی برای متخصصان نوزادان محسوب می شود. در مادران مبتلا به عفونت SARS-CoV-2، توصیه های فعلی پیشنهاد می کند که مادر و نوزاد را جدا کنید یا اتاق های محافظت شده را با احتیاط های مناسب تشویق کنید. هیچ اطلاعاتی در مورد خطر انتقال SARS-CoV-2 از مادر به نوزاد در طول مدت هم اتایق در دسترس نیست.

هدف: ارزیابی خطر انتقال SARS-CoV-2 پس از زایمان از مادران مبتلا به نوزادان آنها به دنبال اتاقی و شیردهی.

طراحی، محیط و مشارکت کنندگان یک مطالعه آینده نگر و چند مرکزی با ثبت نام هر دو مادر و نوزاد از ۱۹ مارس تا ۲ مه ۲۰۲۰، به مدت ۲۰ روز از زندگی (دامنه، ۱۸-۲۲ روز) پیگیری شد. این مطالعه در ۶ مرکز زایمان بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ در لومباردی، شمال ایتالیا انجام شده است. شرکت کنندگان شامل ۶۲ نوزاد متولد شده از ۶۱ مادر مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 بودند که براساس شرایط بالینی مادر و نوزادان، که نتایج سواب نازوفارنکس در بدو تولد منفی بودند ، می توانستند در این شیوه هم اتاقی شرکت کنند.

نتایج از ۶۲ نوزاد ثبت نام شده (۲۵ پسر)، متولد شده از ۶۱ مادر (سن متوسط​​، ۳۲ سال؛ ۲۸-۳۶ سال)، فقط ۱ نوزاد (۱.۶ درصد) به عنوان عفونت در معاینات بعد از تولد، مبتلا به SARS-CoV-2 تشخیص داده شد. در این مورد، هم اتاقی در روز ۵ زندگی به دلیل وخیم شدن شدید وضعیت بالینی مادر، متوقف شده بود. این نوزاد در روز ۷ زندگی از نظر ویروس مثبت شد و دچار دیسپنه خفیف گذرا شد. نود و پنج درصد از نوزادان ثبت نام شده از شیر مادر تغذیه می کردند.

نتیجه گیری و ارتباط یافته های این مطالعه کوهورت، اطلاعات مبتنی بر شواهد در مورد مدیریت هر دو مادران-نوزادان در مورد عفونت مادر SARS-CoV-2 را نشان می دهد که هم اتاقی و شیردهی در خانم هایی که قادر به مراقبت از کودک هستند، می تواند در نظر گرفته شود.

Andrea Ronchi, MD; Carlo Pietrasanta, MD; Maurizio Zavattoni, MD

JAMA Pediatr. December 7, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه