سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

ملانومای ایریدوسیلیاری (عنبیه ای- جسم مژگانی)

Stephanie Lemaitre, M.D., Ph.D., Amit Arora, M.B., B.S.

یک آقای ۵۷ ساله با سابقه ۴ ماهه بدتر شدن درد پیشرونده و کاهش دید در چشم راست به درمانگاه افتالمولوژی مراجعه کرد. او با استفاده از چشم مبتلا به تنهایی در فاصله یک متری قادر بود اعداد را بشمارد. معاینه چشم بیمار ندول پیگمانته و ضایعات پیگمانته متعدد و کوچکتری در قسمت تحتانی عنبیه را نشان داد. فشار داخل چشمی ۶۳ میلی متر جیوه (محدوده مرجع ۱۰ تا ۲۱) بود، و معاینه فوندوس به خاطر فنجانی شدن مشخص دیسک اپتیک راست قابل توجه بود. اولتراسونوگرافی چشمی نشان داد که توده، عنبیه و جسم مژگانی را درگیر کرده است. بیمار به ملانومای عنبیه- جسم مژگانی با علت ثانویه به گلوکوم مشکوک شد. تخلیه اولیه کره چشم راست انجام شد و آنالیز هیستولوژیک تشخیص را تایید کرد. ارزیابی برای متاستازهای خارج چشمی منفی بود. شناخت اولیه ملانوم های چشمی با ارجاع به چشم پزشکی مهم است زیرا ممکن است بتوان تومورهای کوچک را با پرتودرمانی یا عمل جراحی کمتر تهاجمی درمان کرد. نظارت مرتب توصیه می شود، اما بیمار بعد از عمل جراحی از پیگیری خارج شد.

N Engl J Med 2020; 383:e133. December 10, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه