سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

آنتروکولیت نکروزان

Wontae Kim, M.D., Jeong-Meen Seo, M.D., Ph.D.

شش هفته پس از زایمان زودرس، مشخص شد که یک نوزاد شیرخوار دختر که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان تحت معالجه قرار گرفته بود، دچار اتساع شدید شکم شده است. وی به دلیل پارگی زودرس کیسه آمنیون، در هفته ۲۳ بارداری با سزارین اورژانس به دنیا آمد. وزن او هنگام تولد ۵۲۰ گرم بود. او با ترکیبی از تغذیه روده ای و تغذیه تزریقی به خوبی رشد کرده بود. در زمانی که اتساع شکم ایجاد شد، رادیوگرافی ساده لوپ های گشاد شده روده کوچک را نشان داد و سونوگرافی شکمی، پرفوراسیون احتمالی را نشان داد. لاپاراتومی تشخیصی انجام شد، و تشخیص انتروکولیت نکروزان داده شد. انتروکولیت نکروزان با التهاب مخاط روده مشخص می شود و می تواند منجر به نکروز روده و پرفوراسیون شود. این یکی از دلایل مهم عوارض و مرگ در نوزادان، به ویژه در نوزادان نارس است. قسمت روده آسیب دیده برداشته شد و ایلئوستومی انجام شد. چهار ماه بعد، بیمار تحت عمل جراحی ایلئوستومی قرار گرفت و در زمان ترخیص قادر به تغذیه کامل از طریق دهان بود. در پیگیری ۲ ساله، او رشد خوبی داشت.

NEJMicm2020782. December 12, 2020

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه