سال 16, شماره 114, ماهنامه عرصه پزشکی

ملانوم ملتحمه پلکی و پلک چشم

Peng Zhang, M.D., Ph.D., Lian Chen, M.D

یک خانم ۴۷ ساله با سابقه دو هفته ای خارش پلک چشم و حساسیت به یک ماده خارجی در چشم راست به درمانگاه چشم پزشکی مراجعه کرد. معاینه بیمار یک منطقه برجسته و پیگمانته با حاشیه های نامشخص بیرون زده از پلک فوقانی راست را نشان داد (شکل A). برگرداندن پلک به سمت خارج نیز یک ضایعه پیگمانته، بزرگ و با نمایی ضعیف روی ملتحمه پلکی راست را آشکار ساخت (شکل B). پلک چشم تحت عمل بیوپسی قرار گرفت و آنالیز پاتولوژیک تراوش اپی تلوئید و ملانوسیت های دوکی شکل تا عمق ۱.۸ میلی متر را نشان داد. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی برای HMB-45، SOX10، و PRAME (ترجیحاَ آنتی ژن ملانوم بیان شده)‌ مثبت بود. تشخیص ملانوم بدخیم ملتحمه پلکی با تهاجم موضعی به داخل پلک برای بیمار گذاشته شد. هیچ گونه جهشی  در BRAF یافت نشد و در ارزیابی مرحله سرطان هیچ گونه متاستاز به گره لنفی منطقه یا دور دست مشاهده نشد. ملانوم ملتحمه مسئول تعداد اندکی از ملانوم های چشمی است که اغلب انها از دستگاه اووه (uveal) نشأت می گیرند. بیمار تحت عمل جراحی برش ملانوم قرار گرفت و با داروی پمبرولیزوماب درمان شد. ضایعه در بیمار طی پیگیری که از زمان تشخیص در اگوست ۲۰۲۱ تا انتشار مقاله ایجاد شده بود، گسترش نیافت.

N Engl J Med 2022; 386:e28. March 24, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه